HVA ER COACHING?

Coaching er en personlig tankerekke/-prosess der du selv velger dine mål og den veien du vil gå for å nå målene. Som coach hjelper jeg deg til å finne dine mål og den veien du ønsker å gå.

I dagens samfunn har vi hektiske og stressende hverdager med mange endringer og utfordringer. Det er krevende. Vi får muligheter og utfordringer hver dag. Noen er positive og andre negative. Disse skal løses og organiseres. Da er det godt å ha gode verktøy i kofferten som bidrar til bedre selvledelse og riktig tankeprosess.

Coaching er for deg som ønsker endringer i jobb, i sivilt liv, i helse eller for deg som allerede er i endring og vil forsterke dette i samtaler med en sparringpartner/coach.

Målet med coachingen er å bevisstgjøre deg på tankeprosesser som igjen gir deg positive endringer og valgmuligheter til å nå dine mål samt å utvikle deg som person.

Du trenger gode verktøy for å bli bevisst, utvikle deg selv og nå de målene du setter. Det kan jeg bidra med.

COACHINGPROSESSEN

I en coachingprosess er jeg opptatt av at du skal få de verktøyene som du trenger for din utvikling – ut i fra din situasjon. Riktig verktøy til riktig tid.

Det finnes ingen fasit eller mal på en coachingprosess hos meg. Alle verktøyene du får er tilpasset deg og din situasjon. Med andre ord – prosessen er individuell og blir tilpasset deg og dine behov. Tid er en viktig faktor. Tid til refleksjoner og til tanker om nye muligheter

Coaching er en mental time out som strekker seg over tid.Tidslinjen er individuell og varier på antall timer og på lengde. Dette er individuelt og avtales med den enkelte hver gang.

Vi starter første møte med en kartleggingssamtale. I denne samtalen blir vi enige om ditt mål for prosessen og videre vei for deg. En vanlig coachingprosess er
seks samtaler à 90  minutter.

I de videre samtalene hjelper jeg deg med å forstå ulike sider av deg selv – muligheter, begrensninger, holdninger, kapasitet og kompetanse.

  • Coachingen handler om din livssituasjon
  • Du bestemmer tempoet i samtalene
  • Du setter konkrete mål for utvikling
  • Du setter agendaen for samtalene

 

HVA TRENGER DU OG HVOR ER DU?

Jeg har coachingkunder som kommer for å forebygge – både ved akutte situasjoner eller for justering og for vedlikehold av nåsituasjonen. Ingen mennesker er like, derfor er prosessene forskjellige fra person til person.

Felles for coaching hos meg, er verktøy og teknikker som jeg ønsker at du som person skal få med deg og ta eierskap til. Det er viktig at du implementere dette i din hverdag.

Måler mitt er at du skal bli bedre på å lede deg selv, bli mer bevisst, oppleve utvikling og mestring. Jeg ønsker at du skal få mer energi og bli tydligere på hva som er viktig for deg.

Temaer kan være; struktur, prioritering, ansvar, roller, egenskaper, verdier, mål, karriere, utvikling, trygghet og tydelighet i jobbrollen, stressmestring, selvledelse, kommunikasjon, mestring og selvtillit.

For mange av mine bedriftskunder er jeg i tillegg til coach også en sparringspartner, støtte, ventil og rådgiver.

EN COACHINGPROSESS ER FOREBYGGENDE, UTVIKLENDE OG ENERGIGIVENDE.

KARRIERECOACHING 1:1 FOR UTVIKLING OG VEKST

  • Ønsker du å få bli mer bevisst på dine muligheter?
  • Er du berørt av omorganisering på arbeidsplassen?
  • Ønsker du utvikling og vekst i den jobben du har?
  • Trenger du hjelp til å finne din kurs til dine mål??
  • Er du klar til å lage en plan for din videre utvikling mot dine mål?

Karrierecoaching handler om bevisstgjøring. Jeg er opptatt av en handlingsorientert prosess. En prosess hvor målene er i fokus på dine valg. Jeg bidrar med at at du velger riktig verktøy og har et tilpasset opplegg.

DET HELE MENNESKET
Som coach er jeg opptatt av å ivareta det hele mennesket – ikke bare ”jobbrollen”. Derfor arbeider jeg ut fra en helhetlih tankegang.

Jeg har selv skiftet karrierevei. Jeg har selv kjent på kroppen hva det vil si. Jeg har kjent på ønsker om å gjøre noe annet. Jeg har kjent på egne tanker om egenutvikling, mer motivasjon og hva som vil glede meg – hver dag. Jeg har følt på kroppen hva som bringer og gir meg energi i både på jobb – og i privat-sammenheng. Den erfaringen tar jeg med meg inn i samtalene med deg.

 

PRIVAT- OG JOBB- COACHING
Regelmessig coaching gir de ansatte energipåfyll og motivasjon. De ansatte er bedriftens viktigste ressurs og det er viktig å gi de påfyll til livets krukke.
Min erfaring – gjennom tilbakemeldinger og egne erfaringer – er at det er et fellestrekk hos de fleste med utfordringer i jobben.

Tematikk går på balanse i hverdagen; manglende trygghet i jobbrollen; ønske om et verktøy for utvikling av selvledelse; savn av anerkjennelse fra kollegaer og mestring av nye arbeidsoppgaver og endringer  jobbhverdagen.

Jeg har utviklet et konsept som mange private – og bedrifter kan dra nytte av. Et konsept som gir jevnlig små drypp og påfyll – enten det er individuelt, i grupper/avdelinger eller prosjektteam. Vi snakker om påfyll som gir energi, motivasjon, engasjement og som ser fellkeskapet på jobben som en ressurs.

Min erfaring sier at mange står alene om utfordringene som er i hverdagen. Alle har sitt å gjøre og tiden blir knapp til å støtte hverandre.

Det må settes av tid til fellesskapet i hverdagen. Små positive drypp kan gjøre store forskjeller.

Det handler om å forebygge og om å gi riktige verktøy for engasjement og trivsel for å gjøre den jobben man er satt til.

 

HVA KAN JEG BIDRA MED I DIN BEDRIFT?
Jeg engasjerer meg i dine ansatte. Jeg bryr meg om dine ansatte. Jeg følger opp de ansatte. 

Jeg tilbyr enkelttimer, drop in, Goforatalk, Cafecoaching eller årprosess. Vi tilpasser prosess etter ditt behov og dine rammer.

 

LIFECOACHING – SALGSCOACHING – INTERVJUTRENING – GRUPPECOACHING –

Nina Rynning, sertifisert NLP – coach