ETT KONTAKTPUNKT

Hos SpinnOff™ blir alt lagt til rette for at du skal utvikle relasjoner med kundene. Ett kontaktpunkt gjør din jobb enklere. Vår rolle er å delta som diskusjonspartner og rådgiver, ta oss av det praktiske og administrative, og derved avlaste deg som leder. Fleksibelt – SpinnOff™- konseptene er fleksible og kan enkelt endres om nødvendig.

Knut

90 85 66 01
E-post: knut@spinnoff.no

Hva ønsker du hjelp til?

15 + 13 =