Jeg har i en årrekke benyttet SpinnOff AS

Tommy A. Kallasten
Line Of Business Manager Norway

Som tidligere salgssjef i Konica Minolta hadde vi «frihet» til å bruke de samarbeidspartnerne som best mulig kunne ivareta den enkeltes behov i det lokale miljøet – der vi hadde våre avdelingskontorer. I den sammenheng kom jeg i kontakt med Knut Aga, og SpinnOff. Det ble raskt bekreftet – det andre Konica Minolta Kontorer også hadde opplevd, at dette er en ekstremt solid, trygg og pliktoppfyllende leverandør. Det var ALDRI noe mangler og i all den stund vi ønsker det «lille ekstra» så ble det alltid løst etter «beste evne» – og har pr. dags dato ikke opplevd at våre behov ikke ble ivaretatt.

Som nyansatt Business Manager i Staples Konsernet så har jeg i den sammenheng også benyttet meg av SpinnOff sine tjenester – og denne gang som tidligere så var alt 100% etter «planen» og helt i tråd med hva som ble avtalt. Dette være seg innhold i tjenestene så fremt som riktig beløp på faktura.

Jeg kan på det varmeste anbefale Spinn Off – og vi i Staples kommer til å benytte deres tjenester i tiden fremover når vi har våre arrangementer.