90 85 66 01 knut@spinnoff.no

FOREDRAG FOR NÆRINGSLIV OG ORGANISASJONER
FAGLIGE, MORSOMME OG INSPIRERENDE FOREDRAG
Akkurat det du måtte ønske deg.

SpinnOff hjelper deg gjerne med å finne og bestille foredragsholdere, konferansierer og kursholdere til seminarer, kick-off, kurs, konferanser, julebord, sommeravslutninger og møter. Enten det er innenfor ditt fagområde eller et tverrfaglig felt.

Gjennom årene har vi opparbeidet gode relasjoner til forskjellige personer som du kan dra tverrfaglig/faglig utbytte av. De er inspirerende, de er flinke, de gir av seg selv og de drar deg med i opplevelsen og foredraget.

Vi har god oversikt over de vi synes er de beste foredragsholderne i Norge, og vet hvem som passer til hva. Vil du motivere dine ansatte? Ha en inspirerende foredragsholder? Ta kontakt så kommer vi med råd.

Eksempelvis

Rune Semundseth er en av Norges mest brukte konsulenter og foredragsholdere innenfor virksomhetskultur, transformasjonsledelse og medarbeiderskap. Konkrete temaer han berører er indre motivasjon, rolleforståelse, tillitskultur, psykologisk trygghet, vekstsonen, arbeidsglede, ferdighetsutvikling og dialog. Rune er forfatter av en rekke bøker som til sammen har solgt over 40 000 eksemplarer, bl.a. Medarbeiderkoden og «Rosinen i pølsa» sistnevnte bok co-skrevet med Knut Lystad.

Rune Semundseth er en av Norges mest brukte konsulenter og foredragsholdere innenfor virksomhetskultur, transformasjonsledelse og medarbeiderskap. Konkrete temaer han berører er indre motivasjon, rolleforståelse, tillitskultur, psykologisk trygghet, vekstsonen, arbeidsglede, ferdighetsutvikling og dialog. Rune er forfatter av en rekke bøker som til sammen har solgt over 40 000 eksemplarer, bl.a. Medarbeiderkoden og «Rosinen i pølsa» sistnevnte bok co-skrevet med Knut Lystad.

Rune Semundseth er en av Norges mest brukte konsulenter og foredragsholdere innenfor virksomhetskultur, transformasjonsledelse og medarbeiderskap. Konkrete temaer han berører er indre motivasjon, rolleforståelse, tillitskultur, psykologisk trygghet, vekstsonen, arbeidsglede, ferdighetsutvikling og dialog. Rune er forfatter av en rekke bøker som til sammen har solgt over 40 000 eksemplarer, bl.a. Medarbeiderkoden og «Rosinen i pølsa» sistnevnte bok co-skrevet med Knut Lystad.