Kontakt info

ETT KONTAKTPUNKT

Hos SpinnOff™ blir alt lagt til rette for at du skal utvikle relasjoner med kundene.Ett kontaktpunkt gjør din jobb enklere.Vår rolle er å delta som diskusjonspartner og rådgiver, ta oss av det praktiske og administrative, og derved avlaste deg som leder. Fleksibelt – SpinnOff™- konseptene er fleksible og kan enkelt endres om nødvendig.

Knut
90 85 66 01
AGA SpinnOff AS
Hansteensgate 18
0253 OSLO
Org.nr. 981 169 867


Kontakt skjema